chmeliarstvo

Text hesla

chmeliarstvo — odvetvie rastlinnej výroby, ktoré sa zaoberá pestovaním chmeľu.

Text hesla

chmeliarstvo — odvetvie rastlinnej výroby, ktoré sa zaoberá pestovaním chmeľu.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Chmeliarstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chmeliarstvo