Chlumského roztok

Text hesla

Chlumského roztok — dezinfekčný roztok fenolu a gáfru v absolútnom etanole, ktorý sa používa v chirurgii a zubnom lekárstve. Nazvaný podľa objaviteľa V. Chlumského.

Text hesla

Chlumského roztok — dezinfekčný roztok fenolu a gáfru v absolútnom etanole, ktorý sa používa v chirurgii a zubnom lekárstve. Nazvaný podľa objaviteľa V. Chlumského.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Chlumského roztok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chlumskeho-roztok