chlpatica

Text hesla

chlpatica, Cerrena — rod z kmeňa bazídiové huby (Basidiomycota), trieda Basidiomycetes, čeľaď trúdnikovité (Polyporaceae). Majú jednoročné alebo viacročné, lupeňovité alebo laločnaté, na vrchnej strane chlpaté plodnice, ktoré môžu byť čiastočne rozliate; rozkladajú drevo rôznych drevín. Patria sem štyri kozmopolitne sa vyskytujúce druhy, napr. chlpatica jednofarebná (Cerrena unicolor) s bielymi a zvyčajne od rias aj dozelena sfarbenými viacročnými lupeňovitými plodnicami.

Zverejnené v apríli 2010.

Chlpatica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chlpatica