chionofilný organizmus

Text hesla

chionofilný organizmus

1. bot. chionofyt — rastlina, ktorá je veľkú časť života prikrytá snehom a zvyčajne rozkvitne pred jeho roztopením, napr. niektoré riasy rastúce v arktických alebo vo vysokohorských oblastiach;

2. zool. drobné živočíchy pohybujúce sa na snehu, napr. rod chiónea.

Zverejnené v apríli 2010.

Chionofilný organizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chionofilny-organizmus