chinoocký žargón

Text hesla

chinoocký žargón [činuc-; indiánske jazyky], chinoocký pidžin (chinook wawa, chinook lelang) — obchodný žargón zo severozápadného pobrežia Severnej Ameriky. Patrí medzi najznámejšie neeurópske pidžiny. Vychádzal z indiánskeho jazyka chinook (penutijská fyla), ale obsahoval aj slová z francúzštiny, angličtiny a indiánskych jazykov nootka a chehalis. Rozkvet dosiahol na konci 19. stor., keď ním hovorilo okolo 100-tis. ľudí v oblasti od Oregonu až po Aljašku, postupne však strácal používateľov a dnes sa považuje za zaniknutý.

Zverejnené v apríli 2010.

Chinoocký žargón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chinoocky-zargon