Chihuahua

Text hesla

Chihuahua [čiuaua] — mesto v severnom Mexiku na úpätí pohoria Západná Sierra Madre, hlavné mesto štátu Chihuahua; 878-tis. obyvateľov, aglomerácia 1,001 mil. obyvateľov (2016). Významné priemyselné stredisko a stredisko ťažby rúd zinku, olova a striebra. Priemysel hutnícky (neželezné kovy), strojársky, textilný, papierenský, potravinársky, automobilový. Dopravná križovatka, medzinárodné letisko.

Založené 1709 Španielmi ako koloniálne banské stredisko El Real de Minas de San Francisco de Cuellar, od 1718 San Felipe el Real de Chihuahua, od 1823 mesto s názvom Chihuahua. R. 1811 počas boja za nezávislosť Mexika tam bol zajatý a popravený vodca povstania proti Španielom M. Hidalgo y Costilla. Počas americko-mexickej vojny (1846 – 48) obsadené Američanmi.

Stavebné pamiatky: baroková katedrála s bohato zdobenou fasádou (1725 – 1826), kostol San Francisco (1. polovica 18. stor.), vládny palác (koniec 19. stor. s historickými freskami z 1. polovice 20. stor.), neoklasicistický federálny palác (začiatok 20. stor.), námestie Plaza Mayor so sochou Anjel víťazstva (2003).

Univerzita (1954), sídlo arcibiskupstva, múzeá (napr. mexickej revolúcie).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 31. januára 2019.

Chihuahua [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chihuahua