Cherbourg-Octeville

Text hesla

Cherbourg-Octeville [šerbúr oktvil] — prístavné mesto v severozápadnom Francúzsku v metropolitnom regióne Normandie v departemente Manche na severnom pobreží Normandského polostrova v Lamanšskom prielive; 36-tis. obyvateľov (2017). Priemysel lodný, kovoobrábací, strojársky, elektrotechnický, potravinársky. Vojenský, rybársky a osobný prístav. Prímorské kúpele.

Vzniklo 2000 zlúčením miest Cherbourg a Octeville. Cherbourg bol založený pravdepodobne na mieste opevneného rímskeho tábora Coriovallum (alebo Coriallum) zo 4. stor. V 9. stor. ohrozovaný útokmi Normanov, 933 pripojený k vojvodstvu Normandia; v 11. stor. známy ako Carusburg alebo Carisburg. Jeho význam ako prístavného mesta vzrástol po bitke pri Hastingse (1066). Od 1204 patril Francúzsku, 1284 a 1293 tam vpadli Angličania, mesto bolo vypálené. V období storočnej vojny (1337 – 1453) menilo ako strategické miesto viackrát majiteľov (1354 – 78 patrilo Francúzsku, 1378 – 94 Anglicku, 1394 – 1418 Francúzsku, 1418 – 50 Anglicku, od 1450 Francúzsku), po jej skončení stratilo strategický význam. V 18. stor. významný obchodný prístav, 1758 obsadený a zničený britským loďstvom. Od 70. rokov 18. stor. mesto znovuobnovované. Počas 2. svetovej vojny 1940 – 44 okupované nacistickým Nemeckom, po invázii v Normandii (v júni 1944) veľká časť prístavu zničená.

Stavebné pamiatky: sústava námorných pevností na ostrovoch v okolí mesta (La Grande rade, koniec 18. stor. – 19. stor.), opátstvo L’Abbaye du Voeu (založené v 12. stor.), gotická bazilika Sainte-Trinité (15. stor., reštaurovaná v 19. stor.; na mieste staršieho kostola z 9. – 11. stor.), divadlo (1880 – 82), prístavné budovy Gare maritime (1933), v blízkosti mesta renesančný zámok Le château des Ravalet (1562 – 75). Viaceré galérie a múzeá, napr. v pevnosti Fort du Roule z 19. stor., pripomínajúce inváziu v Normandii.

Text hesla

Cherbourg-Octeville [šerbúr oktvil] — prístavné mesto v severozápadnom Francúzsku v metropolitnom regióne Normandie v departemente Manche na severnom pobreží Normandského polostrova v Lamanšskom prielive; 36-tis. obyvateľov (2017). Priemysel lodný, kovoobrábací, strojársky, elektrotechnický, potravinársky. Vojenský, rybársky a osobný prístav. Prímorské kúpele.

Vzniklo 2000 zlúčením miest Cherbourg a Octeville. Cherbourg bol založený pravdepodobne na mieste opevneného rímskeho tábora Coriovallum (alebo Coriallum) zo 4. stor. V 9. stor. ohrozovaný útokmi Normanov, 933 pripojený k vojvodstvu Normandia; v 11. stor. známy ako Carusburg alebo Carisburg. Jeho význam ako prístavného mesta vzrástol po bitke pri Hastingse (1066). Od 1204 patril Francúzsku, 1284 a 1293 tam vpadli Angličania, mesto bolo vypálené. V období storočnej vojny (1337 – 1453) menilo ako strategické miesto viackrát majiteľov (1354 – 78 patrilo Francúzsku, 1378 – 94 Anglicku, 1394 – 1418 Francúzsku, 1418 – 50 Anglicku, od 1450 Francúzsku), po jej skončení stratilo strategický význam. V 18. stor. významný obchodný prístav, 1758 obsadený a zničený britským loďstvom. Od 70. rokov 18. stor. mesto znovuobnovované. Počas 2. svetovej vojny 1940 – 44 okupované nacistickým Nemeckom, po invázii v Normandii (v júni 1944) veľká časť prístavu zničená.

Stavebné pamiatky: sústava námorných pevností na ostrovoch v okolí mesta (La Grande rade, koniec 18. stor. – 19. stor.), opátstvo L’Abbaye du Voeu (založené v 12. stor.), gotická bazilika Sainte-Trinité (15. stor., reštaurovaná v 19. stor.; na mieste staršieho kostola z 9. – 11. stor.), divadlo (1880 – 82), prístavné budovy Gare maritime (1933), v blízkosti mesta renesančný zámok Le château des Ravalet (1562 – 75). Viaceré galérie a múzeá, napr. v pevnosti Fort du Roule z 19. stor., pripomínajúce inváziu v Normandii.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 20. januára 2019.

Cherbourg-Octeville [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cherbourg-octeville