Chentejimenteju

Text hesla

Chentejimenteju, aj Chontamentej — v starovekom Egypte boh spájaný s ríšou mŕtvych nachádzajúcou sa na západe a s jej obyvateľmi (Chentejimenteju = ten, ktorý je na čele mŕtvych na západe). V prameňoch je písomne doložený už na začiatku dynastického obdobia. Neskôr splýval s ďalšími ochrannými božstvami, ktoré sa vzťahovali na podsvetie (→ Usir, → Wepwawet, → Anup). Mal podobu psovitej šelmy. Uctievaný v lokalite Abydos (egypt. Abdžu).

Zverejnené v apríli 2010.

Chentejimenteju [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chentejimenteju