chemomorfóza

Text hesla

chemomorfóza [gr.] — rastové a tvarové zmeny rastlín a živočíchov spôsobené chemickými vplyvmi, napr. herbicídmi.

Text hesla

chemomorfóza [gr.] — rastové a tvarové zmeny rastlín a živočíchov spôsobené chemickými vplyvmi, napr. herbicídmi.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Chemomorfóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chemomorfoza