Chattanooga

Text hesla

Chattanooga [četenúga] — mesto v USA v juhovýchodnej časti štátu Tennessee na rieke Tennessee; 178-tis. obyvateľov, aglomerácia (čiastočne v štáte Georgia) 547-tis. obyvateľov (2017). Priemysel textilný, strojársky, automobilový, chemický, kovoobrábací, hutnícky, potravinársky. Obchodné stredisko. Dopravná križovatka, letisko. Turistické stredisko.

Založené 1819 Johnom Rossom (*1790, †1866) ako Ross’s Landing, 1838 premenované na Chattanooga, od 1839 mesto. Počas občianskej vojny v USA sa tam odohralo niekoľko bitiek, napr. 24. – 25. 11. 1863 tam vojská Únie vedené generálom U. S. Grantom porazili vojská Konfederácie. Po vojne rozvoj železiarskeho a uhoľného priemyslu. Viaceré múzeá, napr. Hunter Museum of American Art (zbierka amerického výtvarného umenia 19. – 21. stor.), a univerzita (založená 1886).

Text hesla

Chattanooga [četenúga] — mesto v USA v juhovýchodnej časti štátu Tennessee na rieke Tennessee; 178-tis. obyvateľov, aglomerácia (čiastočne v štáte Georgia) 547-tis. obyvateľov (2017). Priemysel textilný, strojársky, automobilový, chemický, kovoobrábací, hutnícky, potravinársky. Obchodné stredisko. Dopravná križovatka, letisko. Turistické stredisko.

Založené 1819 Johnom Rossom (*1790, †1866) ako Ross’s Landing, 1838 premenované na Chattanooga, od 1839 mesto. Počas občianskej vojny v USA sa tam odohralo niekoľko bitiek, napr. 24. – 25. 11. 1863 tam vojská Únie vedené generálom U. S. Grantom porazili vojská Konfederácie. Po vojne rozvoj železiarskeho a uhoľného priemyslu. Viaceré múzeá, napr. Hunter Museum of American Art (zbierka amerického výtvarného umenia 19. – 21. stor.), a univerzita (založená 1886).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 10. januára 2019.

citácia

Chattanooga [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chattanooga