Chasechemwej

Text hesla

Chasechemwej, 28. – 27. stor. pred n. l. — egyptský faraón, posledný panovník 2. dynastie. Počas vlády si zmenil meno z Chasechem (Mocnosť sa zjavuje) na Chasechemwej (Obidve mocnosti sa zjavujú), z čoho možno odôvodnene usudzovať, že druhé meno prijal po víťazstve a obnovení jednoty dovtedy rozdelenej krajiny, v ktorej sa mu podarilo nastoliť poriadok a politickú stabilitu. Počas archeologických vykopávok v lokalite Kóm al-Ahmar (→ Nechen) boli objavené jeho dve sochy, ktoré ho zobrazujú sediaceho na tróne, odetého do dlhého plášťa a s hornoegyptskou korunou na hlave. Na podstavcoch sôch sú reliéfne vyobrazenia porazených nepriateľov (socha zo zelenej bridlice je v Egyptskom múzeu v Káhire, socha z vápenca v Ashmolovom múzeu v Oxforde). Chasechemwejova hrobka s viac ako päťdesiatimi komorami je na pohrebisku v Abyde, súčasťou hrobového komplexu bola aj mohutná ohrada zo sušených tehál vybudovaná neďaleko.

Zverejnené v apríli 2010.

Chasechemwej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chasechemwej