Charleville-Mézières

Text hesla

Charleville-Mézières [šarlvilmezjér] — mesto v severovýchodnom Francúzsku v regióne Grand Est na Máse severovýchodne od Reimsu 12 km od hranice s Belgickom, administratívne stredisko departementu Ardennes; 47-tis. obyvateľov (2016). Stredisko obchodu a služieb. Priemysel kovoobrábací, strojársky, potravinársky, odevný. Riečny prístav.

Mesto vzniklo 1966 zlúčením obcí Charleville (založené 1606 a nazvané po zakladateľovi Charlovi de Gonzague, *1580, †1637, guvernérovi Champagne) na ľavom brehu a Mézières (vzniklo v 9. stor. na mieste opevnenej osady Maceriae založenej v 1. stor. n. l., opevnené v 9. a 16. stor., vážne poškodené počas náboženských vojen vo Francúzsku v 16. stor. a počas 1. a 2. svetovej vojny) na pravom brehu Másy a ďalších troch obcí.

Stavebné pamiatky: hlavné námestie Place Ducale (začiatok 17. stor., vybudované v štýle raného francúzskeho klasicizmu podľa Place des Vosges v Paríži), bazilika Notre-Dame (od 1499, v štýle flamboyantnej gotiky), renesančný kostol Saint-Lié (začiatok 16. stor.), budova prefektúry (v Palais des Tournelles, 16. – 18. stor.), radnica (19. stor.). Múzeum A. Rimbauda (Musée Rimbaud; sídli v mlyne zo 17. stor.), ktorý sa v Charleville narodil; Ardenské múzeum (Musée de l’Ardenne).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 1. januára 2019.

Charleville-Mézières [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/charleville-mezieres