Česká kriedová tabuľa

Text hesla

Česká kriedová tabuľa — starší názov pre geomorfologickú subprovinciu v Česku, dnes Česká tabuľa.

Text hesla

Česká kriedová tabuľa — starší názov pre geomorfologickú subprovinciu v Česku, dnes Česká tabuľa.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 11. marca 2018.

citácia

Česká kriedová tabuľa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ceska-kriedova-tabula