červenáčik

Text hesla

červenáčik — v starších zoologických systémoch slovenský názov rodov Cossypha, Erythropygia a Pogonocichla z triedy vtáky (Aves), v súčasnosti akalat, bieloškvrnka alebo žltorítka.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 3. augusta 2019.

Červenáčik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cervenacik