Cercle et Carré

Text hesla

Cercle et Carré [serkl e kare], Kruh a štvorec — umelecká skupina pôsobiaca 1929 – 31 v Paríži. Založili ju výtvarný kritik Michel Seuphor (*1901, †1999) a uruguajský maliar Joaquin Torres-García (*1874, †1949) podporovaní P. Mondrianom a G. Vantongerloom s cieľom odlíšiť abstraktné, najmä konštruktivistické výtvarné prejavy od vtedajších figuratívnych umeleckých hnutí. Skupina združovala umelcov z celej Európy, na jej výstavách sa zúčastňovali napr. ruskí, poľskí, severoamerickí a juhoamerickí umelci. Bola významnou platformou nových experimentov. Na jej program nadviazala skupina Abstraction-Création.

Zverejnené v júli 2001.

Cercle et Carré [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cercle-et-carre