Centrálna tichomorská panva

Text hesla

Centrálna tichomorská panva, Stredopacifická panva — oceánska panva v Tichom oceáne východne od Polynézie. Má charakter plochej hlbokomorskej roviny s hrubými vrstvami sedimentov. Hĺbka od 4 224 do 6 103 m. Dno v smere od juhozápadu na severovýchod presekáva sústava zlomov nadväzujúca ostrovmi Line Islands na Clippertonské zlomové pásmo.

Zverejnené v júli 2001.

Centrálna tichomorská panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/centralna-tichomorska-panva