centrálna podmorská plošina

Text hesla

centrálna podmorská plošina — rozľahlá forma georeliéfu s relatívne plochým povrchom na dne oceánskych panví vyvýšená nad okolím niekoľko sto metrov. Jej svahy sú prevažne mierne, miestami však i veľmi strmé. Z plošín sa často dvíhajú podmorské vrchy vulkanického pôvodu vystupujúce občas až nad morskú hladinu. Patria k nim napríklad plošiny (označované aj ako prahy, chrbty, planiny či valy) Bermudská plošina, Riograndský prah a Rockall v Atlantickom oceáne, Maskarénsky chrbát, Kerguelenský chrbát a Crozetská plošina v Indickom oceáne, Chathamská plošina a Melanézska plošina v Tichom oceáne. Plošiny s preukázanou kontinentálnou zemskou kôrou sa nazývajú mikrokontinenty.

Zverejnené v júli 2001.

Centrálna podmorská plošina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/centralna-podmorska-plosina