Centrálna indická panva

Text hesla

Centrálna indická panva — hlbokomorská panva v Indickom oceáne medzi Východoindickým chrbtom, Centrálnym indickým chrbtom a Maldivským chrbtom. Predstavuje rozsiahlu podmorskú rovinu tvorenú mocnou vrstvou mladých hlbokomorských sedimentov, ktoré vznikli činnosťou turbiditných prúdov. Z dna miestami vyčnievajú vrcholy podmorských vrchov sopečného pôvodu.

Zverejnené v júli 2001.

Centrálna indická panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/centralna-indicka-panva