centralizovaný systém

Text hesla

centralizovaný systém — sústava technických a programových prostriedkov, v ktorých sú najmä riadiace a kontrolné funkcie sústredené do jedného miesta (centra).

Zverejnené v júli 2001.

Centralizovaný systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/centralizovany-system