Celera Genomics

Text hesla

Celera Genomics — americká súkromná spoločnosť zaoberajúca sa výskumom ľudského genómu. Založená v máji 1998 Johnom Craigom Venterom (*1946) a spol. PE Corporation so sídlom v Rockville (Maryland). R. 2000 sa výskumnému tímu spoločnosti podarilo ukončiť sekvenčnú analýzu (sekvencovanie) ľudského genómu a určiť počet génov a nekódujúcich sekvencií v jednotlivých chromozómoch, ako aj poradie nukleotidov v DNA niekoľkých druhov mikroorganizmov.

Zverejnené v júli 2001.

Celera Genomics [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/celera-genomics