cefalizácia

Text hesla

cefalizácia [gr.], kefalizácia — z vývinového hľadiska sústredenie najdôležitejších riadiacich a regulačných funkcií nervového systému v mozgu. Každé delenie nervového systému je len pomocné, umelé, pretože nervový systém je nedeliteľný komplexný funkčný celok.

Zverejnené v júli 2001.

Cefalizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cefalizacia