cedo maiori

Text hesla

cedo maiori [cédó majórí; lat.] — ustupujem silnejšiemu. Myšlienku v latinskom hexametri (cedere maiori virtutis fama secunda est – ustúpiť mocnejšiemu je cnosti druhá sláva) vyjadril už v 1. stor. rímsky epigramatik Martialis v Knihe predstavení (Liber spectaculorum, 1. kniha, 32. epigram), ktorá predchádzala jeho hlavnej zbierke epigramov (slov. Epigramy, lat. Epigrammata). Obdoba slovenského: Múdrejší ustúpi.

Zverejnené v júli 2001.

Cedo maiori [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cedo-maiori