Cauto

Text hesla

Cauto [kau-] — rieka v južnej časti Kuby; dĺžka 370 km (najdlhšia v krajine), rozloha povodia 8 928 km2. Pramení v pohorí Sierra Maestra, severne od mesta Manzanillo ústi do Karibského mora do zálivu Guacanayabo; hlavné prítoky Salado, Bayamo, Contramaestra. Využívaná energeticky a na zavlažovanie (v jej povodí sa pestuje ryža, cukrová trstina, tabak). Splavná 100 km od ústia.

Zverejnené v júli 2001.

Cauto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cauto