Carissimi, Giacomo

Text hesla

Carissimi [ka-], Giacomo, pokrstený 18. 4. 1605 Marino (pri Ríme) – 12. 1. 1674 Rím — taliansky hudobný skladateľ a pedagóg.

V rokoch 1625 – 27 bol spevákom a organistom v katedrále v Tivoli, 1628 – 29 kapelníkom v katedrále San Rufino v Assisi, od 1629 až do smrti v kostole San Apollinare pri jezuitskom Collegiu germanicu v Ríme. Bol priekopníkom barokovej cirkevnej hudby, do ktorej priniesol prvky z talianskej opery. Je považovaný za najvýznamnejšieho tvorcu latinského oratória pozostávajúceho z árií, recitatívov, zborových a inštrumentálnych častí.

Je autorom 16 oratórií, ktorých texty sú prevažne parafrázou na Starý a Nový zákon (najvýznamnejšie: Jefta, Jonáš, Šalamúnov rozsudok ), asi 130 kantát, ktoré komponoval 1640 – 72 na rôzne texty, 12 omší a vyše 200 motet. Jeho tvorba je veľmi rozsiahla, písal aj skladby pre rôzne obsadenia. Bol významným pedagógom.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 29. januára 2021.

Carissimi, Giacomo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/carissimi-giacomo