cancelli

Text hesla

cancelli [kan-; lat.] — chórová prepážka; nízke mrežové zábradlie oddeľujúce v katolíckom kostole chór od lode.

Zverejnené v júli 2001.

Cancelli [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cancelli