cancelli

Text hesla

cancelli [kan-; lat.] — chórová prepážka; nízke mrežové zábradlie oddeľujúce v katolíckom kostole chór od lode.

Text hesla

cancelli [kan-; lat.] — chórová prepážka; nízke mrežové zábradlie oddeľujúce v katolíckom kostole chór od lode.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Cancelli [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cancelli