Camerata Bratislava

Text hesla

Camerata Bratislava [ka-] — komorný vokálny zbor, ktorý založil v roku 1993 hlavný zbormajster Slovenského filharmonického zboru Jan Rozehnal. Venuje sa štýlovej interpretácii renesančnej a barokovej hudby, ale aj hudby súčasných moderných autorov.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 3. februára 2021.

Camerata Bratislava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/camerata-bratislava