Camerata academica

Text hesla

Camerata academica [ka- akademika] — komorné orchestrálne združenie sformované v roku 1952 Bernhardom Paumgartnerom z členov orchestra hudobnej akadémie Mozarteum v Salzburgu. Venuje sa systematickému uvádzaniu diel Wolfganga Amadea Mozarta a jeho súčasníkov.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 2. februára 2021.

Camerata academica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/camerata-academica