Camargue

Text hesla

Camargue [kamarg] — oblasť mokradí v južnom Francúzsku v metropolitnom regióne Provence-Alpes-Côte d'Azur v delte rieky Rhôna medzi jej ramenami Petit Rhône a Grand Rhône; rozloha okolo 1 500 km2. Krajina s početnými jazerami a so zamokrenými lúkami je bohatá na rastlinné a živočíšne druhy (najmä vodné vtáctvo). Na väčšine územia sa rozkladá regionálny prírodný park Parc naturel régional de Camargue (vyhlásený v roku 1970, rozloha 1 200 km2, z toho 343 km2 more), ktorého časť tvorí biosférickú rezerváciu UNESCO. Centrum územia je podľa Ramsarského dohovoru zaradené medzi mokrade medzinárodného významu.

V oblasti sa pestuje ryža (najvyššia produkcia ryže vo Francúzsku), chová sa dobytok – čierne camargueské býky (chované na býčie zápasy) a kone (→ camargueský kôň). Z morskej vody sa získava soľ. Camargue je významnou oblasťou cestovného ruchu. Strediskom územia je pútnické mestečko Rómov a prímorské letovisko Saintes-Maries-de-la-Mer.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 11. októbra 2021.

Camargue [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/camargue