calmécac

Text hesla

calmécac [kalmékak] — u Aztékov škola, v ktorej 10- až 15-ročných chlapcov vychovávali za kňazov. Bola priamo prepojená s chrámom alebo sa nachádzala v jeho blízkosti, učiteľmi boli kňazi a kňažky. V calmécacu sa budúci kňazi naučili poznávať piktografické písmo, čítať a vykladať kódexy, osvojili si znalosti z astronómie a aztéckeho kalendára, rituály, obrady, tradície, tance a piesne, aztécke dejiny, nadobudli aj vojenské zručnosti. Cvičením v sebaodriekaní (asketizme) a znášaní fyzickej bolesti boli vedení k zrieknutiu sa profánneho sveta a k pohŕdaniu telesnosťou. Patrónom calmécacu bol boh Quetzalcoatl.

Zverejnené v júli 2001.

Calmécac [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/calmecac