býk

Text hesla

býk — samec hovädzieho dobytka a ostatných zvierat z čeľade turovité. Označenie býk sa používa aj pre iné prežúvavce (napr. pre rod los, sob, zubor, jeleň).

Text hesla

býk — samec hovädzieho dobytka a ostatných zvierat z čeľade turovité. Označenie býk sa používa aj pre iné prežúvavce (napr. pre rod los, sob, zubor, jeleň).

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Býk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/byk