buš

Text hesla

buš [angl.] — subtropická a tropická rastlinná formácia s prevahou suchomilných kríkov a tráv, ojedinele s nízkymi stromami; prechodné pásmo medzi savanou a polopúšťou. Vyskytuje sa napr. v Afrike, Strednej Amerike, Austrálii a Prednej Indii. Veľmi riedko osídlená a extenzívne využívaná na lov zveri. V prenesenom význame divočina, voľná príroda za hranicami ľudských sídel, nevyužívaná krajina.

Text hesla

buš [angl.] — subtropická a tropická rastlinná formácia s prevahou suchomilných kríkov a tráv, ojedinele s nízkymi stromami; prechodné pásmo medzi savanou a polopúšťou. Vyskytuje sa napr. v Afrike, Strednej Amerike, Austrálii a Prednej Indii. Veľmi riedko osídlená a extenzívne využívaná na lov zveri. V prenesenom význame divočina, voľná príroda za hranicami ľudských sídel, nevyužívaná krajina.

Zverejnené v júli 2001.

Buš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bus