Burian, Zdeněk

Text hesla

Burian, Zdeněk (Michael František), 11. 2. 1905 Kopřivnice, okres Nový Jičín – 1. 7. 1981 Praha — český ilustrátor a maliar. R. 1919 – 21 žiak M. Švabinského, Jakuba Obrovského a V. Bukovaca na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Okrem maliarstva (olej, gvaš, pastel) sa venoval predovšetkým vedeckej a didakticko popularizačnej ilustrácii najmä z odboru paleobotaniky, paleozoológie a paleoantropológie, pričom spolupracoval s českým paleontológom, profesorom Josefom Augustom (Augusta, *1903, †1968) a viacerými inými českými odborníkmi. Ilustroval o. i. knihy Lovci mamutov od E. Štorcha (1937), Divy prasvěta (1942), Zavátý život (1941), Ztracený svět (1948), Hlubinami pravěku (1956) od J. Augustu, Velká kniha o pravěku (1983) a Paleontologie obratlovců (1983) od Z. V. Špinara, z beletrie diela R. Kiplinga, J. Verna, K. Maya, B. Němcovej, J. Nerudu a i.

Zverejnené v júli 2001.

Burian, Zdeněk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/burian-zdenek