bunková diferenciácia

Text hesla

bunková diferenciácia — proces, pri ktorom v priebehu individuálneho vývinu organizmu (ontogenézy) vznikajú z nerozlíšených buniek zygoty morfologicky a fyziologicky špecializované bunky líšiace sa od iných štruktúrou a funkciou. Proces bunkovej diferenciácie je riadený reguláciou expresie génov.

Zverejnené v júli 2001.

Bunková diferenciácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bunkova-diferenciacia