bukový vegetačný stupeň

Text hesla

bukový vegetačný stupeň — vegetačný stupeň tvorený lesným porastom buka (Fagus sylvatica) s prímesou jedle (Picea abies) a na vápnitých stanovištiach i s prímesou tisu (Taxus baccata). Na Slovensku zaberá výšky od 550 m n. m. do 1 250 m n. m., výnimočne i od 250 (Malé Karpaty) m n. m. do 1 450 m n. m. (Malá Fatra).

Zverejnené v júli 2001.

Bukový vegetačný stupeň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bukovy-vegetacny-stupen