Buchtarmianska vodná nádrž

Text hesla

Buchtarmianska vodná nádrž — vodná nádrž vo východnej časti Kazachstanu na rieke Irtyš; plocha 5 500 km2, objem 53 miliárd m3, dĺžka okolo 425 km, šírka do 35 km, priemerná hĺbka 10 m, maximálna hĺbka 59,6 m. Ústi do nej rieka Buchtarma. Je využívaná na energetické účely (Buchtarmianska vodná elektráreň), reguláciu prietokov, zlepšenie plavebných pomerov, zavlažovanie a rybolov. Napĺňaná bola v období 1960 – 67.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 19. januára 2023.

Buchtarmianska vodná nádrž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/buchtarmianska-vodna-nadrz