brumendo

Text hesla

brumendo [nem.] — slangový výraz pre slabý a mrmlavý spev so zatvorenými ústami, bez slov; → mormorando.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 21. mája 2021.

Brumendo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brumendo