brownmillerit

Text hesla

brownmillerit [braun-], celit, Ca2(Al,Fe)2O5

1. vzácny minerál kryštalizujúci v rombickej sústave; vytvára mikroskopické červenohnedé lupienky. Nájdený v sopečnej láve pri Mayene v pohorí Eifel v Nemecku. Nazvaný podľa amerického chemika Lorrina Thomasa Brownmillera (*1902, †1990);

2. 4CaO · Al2O3 · Fe2O3, skrátene C4AF — slinkový minerál vytvárajúci v procese výroby portlandského slinku kvapalnú fázu, ktorá urýchľuje tvorbu najmä alitu a belitu. Po ochladení je prítomný v sklovitej fáze – slinkovej medzihmote. Minoritný slinkový minerál bez významnejších hydraulických vlastností.

Zverejnené v júli 2001.

Brownmillerit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brownmillerit