breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum

Text hesla

breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum [étá- -tékve ví-; lat.] — krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život (Cicero: Cato Starší o starobe).

Zverejnené v júli 2001.

Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/breve-tempus-aetatis-satis-longum-est-ad-bene-honesteque-vivendum