Breban, Nicolae

Text hesla

Breban, Nicolae, 1. 2. 1934 Baia Mare — rumunský prozaik. V rozsiahlych románoch sa zameriava na psychológiu morálnej a sociálnej reality. Analyzuje psychické pochody jedinca vo vyhrotených situáciách, využíva prostriedky modernej psychologickej prózy s expresívne predimenzovanými prvkami. Autor románov Francisca (1965), V neprítomnosti pánov (În absenţa stăpînilor, 1966), Choré zvieratá (Animale bolnave, 1968), Sadrový anjel (Îngerul de gips, 1973), Zvestovanie (Bunavestire, 1977), Don Juan (1981), Jediná cesta (Singura cale, 2011) a tetralógie Vo dne v noci (Ziua şi noaptea, 1998 – 2007).

Zverejnené v júli 2001.

Breban, Nicolae [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/breban-nicolae