brblavosť

Text hesla

brblavosť — rečová chyba vyznačujúca sa poruchou tempa a rytmu reči. Tempo je zrýchlené a hovoriaci nestačí vyslovovať všetky hlásky alebo slabiky v slove.

Zverejnené v júli 2001.

Brblavosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brblavost