brázdový profil

Text hesla

brázdový profil — pri orbe tvar brázdy posudzovaný z priečneho profilu; môže byť pravouhlý, kosoštvorcový ap.

Zverejnené v júli 2001.

Brázdový profil [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brazdovy-profil