brázdovanie

Text hesla

brázdovanie, brázdenie —

1. biol. proces opakovaného mitotického delenia oplodneného vajíčka prebiehajúci počas včasného embryonálneho vývinu, blastogenézy. Oplodnením vajíčka spermiou vzniká zygota, ktorá je pripravená na prvé brázdovanie. Brázdovaním sa vytvorí potrebné množstvo buniek, z ktorých sa formuje zárodok. Po určitom počte brázdovacích delení sa vytvoria zárodočné listy, z ktorých sa vytvárajú základy budúcich orgánov. Zárodočný vývin sa delí na obdobie blastogenézy a organogenézy. Ľudská zygota sa začína deliť asi 30 hodín po oplodnení. Prvé delenie rozdelí zygotu na dve blastoméry, ďalším delením blastomér vzniká bunkový útvar nazývaný morula. Bunky moruly sa ďalej delia a vzniká ďalšie vývinové štádium – blastocysta;

2. geol. → exarácia.

Text hesla

brázdovanie, brázdenie —

1. biol. proces opakovaného mitotického delenia oplodneného vajíčka prebiehajúci počas včasného embryonálneho vývinu, blastogenézy. Oplodnením vajíčka spermiou vzniká zygota, ktorá je pripravená na prvé brázdovanie. Brázdovaním sa vytvorí potrebné množstvo buniek, z ktorých sa formuje zárodok. Po určitom počte brázdovacích delení sa vytvoria zárodočné listy, z ktorých sa vytvárajú základy budúcich orgánov. Zárodočný vývin sa delí na obdobie blastogenézy a organogenézy. Ľudská zygota sa začína deliť asi 30 hodín po oplodnení. Prvé delenie rozdelí zygotu na dve blastoméry, ďalším delením blastomér vzniká bunkový útvar nazývaný morula. Bunky moruly sa ďalej delia a vzniká ďalšie vývinové štádium – blastocysta;

2. geol. → exarácia.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Brázdovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brazdovanie