brázdomer

Text hesla

brázdomer — zariadenie na meranie hĺbky a rovnomernosti hĺbky orby. Je z dreva, kovu alebo z iného materiálu. Skladá sa z pätky (spodnej časti brázdomera, ktorá sa pri meraní hĺbky orby prikladá na dno brázdy), pevného stĺpika (je označený dielmi, najčastejšie v centimetroch) a pohyblivej časti.

Zverejnené v júli 2001.

Brázdomer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brazdomer