Bostonský symfonický orchester

Text hesla

Bostonský symfonický orchester, angl. Boston Symphony Orchestra — americký orchester založený v roku 1881 ako druhé symfonické teleso v USA (po Newyorskej filharmónii). Zásluhou popredných dirigentov (Georg Henschel, Arthur Nikisch, Karl Muck, Pierre Monteux, Sergej Alexandrovič Kusevickij a i.) sa vypracoval na svetovú úroveň. Od roku 1949 ho viedli dirigenti ako Charles Munch, Erich Leinsdorf, Seidži Ozawa a i. Pre orchester tvorili o. i. Aaron Copland, Paul Hindemith, Arthur Honegger, Albert Roussel, Sergej Sergejevič Prokofiev, Ottorino Respighi, Igor Stravinskij.

Text hesla

Bostonský symfonický orchester, angl. Boston Symphony Orchestra — americký orchester založený v roku 1881 ako druhé symfonické teleso v USA (po Newyorskej filharmónii). Zásluhou popredných dirigentov (Georg Henschel, Arthur Nikisch, Karl Muck, Pierre Monteux, Sergej Alexandrovič Kusevickij a i.) sa vypracoval na svetovú úroveň. Od roku 1949 ho viedli dirigenti ako Charles Munch, Erich Leinsdorf, Seidži Ozawa a i. Pre orchester tvorili o. i. Aaron Copland, Paul Hindemith, Arthur Honegger, Albert Roussel, Sergej Sergejevič Prokofiev, Ottorino Respighi, Igor Stravinskij.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 24. mája 2021.

Bostonský symfonický orchester [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bostonsky-symfonicky-orchester