bohemoslovacikum

Text hesla

bohemoslovacikum [lat.] — publikácie týkajúce sa bývalého Československa ako celku bez ohľadu na jazyk a miesto vydania.

Zverejnené v júli 2001.

Bohemoslovacikum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bohemoslovacikum