bohemizmus

Text hesla

bohemizmus [lat.] — jazykový prvok prevzatý z češtiny (napr. ovšem) alebo utvorený podľa českého modelu (nosítka, k použitiu). Je historickým dôsledkom genetickej blízkosti slovenčiny a češtiny, kultúrnych stykov, ako aj spolužitia v jednom štátnom útvare. Boj proti bohemizmom mal v rôznych historických etapách rozličnú intenzitu, systematicky ho rozvinuli puristi.

Zverejnené v júli 2001.

Bohemizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bohemizmus