body slnovratu

Text hesla

body slnovratu, solsticiálne body — body na ekliptike, v ktorých je Slnko najďalej od rovníka (→ slnovrat). V letnom (okolo 21. júna) a zimnom bode slnovratu (21. alebo 22. decembra) sa Slnko začína vracať k rovníku a má deklináciu rovnajúcu sa hodnote sklonu ekliptiky k rovníku, t. j. +23° 27’ alebo -23° 27’.

Zverejnené v júli 2001.

Body slnovratu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/body-slnovratu