body rovnodennosti

Text hesla

body rovnodennosti, ekvinokciálne body — dva body (jarný a jesenný), v ktorých sa ekliptika pretína s rovníkom (→ rovnodennosť). Po prechode jarným bodom rovnodennosti okolo 21. marca (nie je to každý rok rovnaký dátum) sa Slnko začína vzďaľovať smerom na sever od rovníka a na severnej pologuli sa začína astronomická jar. Po prechode jesenným bodom rovnodennosti okolo 23. septembra sa Slnko začína vzďaľovať smerom na juh od rovníka a na severnej pologuli sa začína astronomická jeseň. V dôsledku precesie a nutácie sa body rovnodennosti posúvajú po ekliptike. R. 1997 bola veľkosť posunu 52,41 oblúkovej sekundy za rok a táto hodnota sa ročne zväčšuje o 0,0222 oblúkovej sekundy. Pohyb jarného bodu objavil už okolo 150 pred n. l. Hipparchos.

Text hesla

body rovnodennosti, ekvinokciálne body — dva body (jarný a jesenný), v ktorých sa ekliptika pretína s rovníkom (→ rovnodennosť). Po prechode jarným bodom rovnodennosti okolo 21. marca (nie je to každý rok rovnaký dátum) sa Slnko začína vzďaľovať smerom na sever od rovníka a na severnej pologuli sa začína astronomická jar. Po prechode jesenným bodom rovnodennosti okolo 23. septembra sa Slnko začína vzďaľovať smerom na juh od rovníka a na severnej pologuli sa začína astronomická jeseň. V dôsledku precesie a nutácie sa body rovnodennosti posúvajú po ekliptike. R. 1997 bola veľkosť posunu 52,41 oblúkovej sekundy za rok a táto hodnota sa ročne zväčšuje o 0,0222 oblúkovej sekundy. Pohyb jarného bodu objavil už okolo 150 pred n. l. Hipparchos.

Zverejnené v júli 2001.

Body rovnodennosti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/body-rovnodennosti