bocage

Text hesla

bocage [-káž] — typ krajiny v severozápadnom a západnom Francúzsku a v oblasti jeho centrálnych stredohorí charakteristický krovinatými porastami ohraničujúcimi jednotlivé poľnohospodárske parcely. Porasty slúžili v minulosti ako vetrolamy, palivové drevo a mali právnu funkciu (tvorili hranice pozemkov už v stredoveku). Mechanizovaným obrábaním pôdy tento porast mizne.

Zverejnené v júli 2001.

Bocage [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bocage-0