blokové zariadenie

Text hesla

blokové zariadenieinform. vstupno-výstupné zariadenie uchovávajúce informácie v blokoch pevnej dĺžky s adresami (blok môže mať pevnú alebo premenlivú veľkosť). Veľkosť blokov sa pohybuje od 128 bajtov (slabík) až po niekoľko kB. Informácie možno v ľubovoľnom okamihu z ktoréhokoľvek bloku čítať alebo doň zapisovať. Typickými blokovými zariadeniami sú disky.

Zverejnené v júli 2001.

Blokové zariadenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blokove-zariadenie